Trafik Kazalarında Teknolojinin Etkisi

Trafik kazalarında teknoloji dediğimiz zaman ilk akla gelen araçların sahip olduğu son teknoloji güvenlik ve konfor özellikleri akla gelebilir. Fakat trafikte asıl sorun teknolojinin insanlar tarafından sürüş esnasında kullanılması. Bu da çağın beraberinde getirdiği sorunlardan biri olarak insanlığın karşısında.

Yapılan araştırmalarda cep telefonu kullanımının sürücüler üzerinde ki etkileri:

  • Sürücünün yola odaklanmasında azalma;
  • Bilincini yola tam anlamıyla verememesi;
  • Direksiyon kontrolünün ise zayıflamasına neden olduğu tespit edilmiştir.

Aynı zamanda telefon ile konuşurken, sürücülerde çevreden gelebilecek uyarılara karşı da bir duyarsızlık oluşmakta ve bu da trafik kazalarına davetiye çıkarmaktadır.

İnsanlar iş yaşamı ve sosyal olguları yönetebilmek için gereğinden fazla cep telefonuna ihtiyaç duymakta, bu da kendi yaşamına kast edecek olsa dahi trafikte teknolojiden kopmamasına neden olmaktadır. Burada sosyolojik unsurlarında teknolojiyi kullanmamızda insanları yanlış yönlendirdiği bir gerçek. İş yaşamında durmak bilmeyen mail ve mesajlaşmada, işi gereği sürekli yolda olması gereken çalışanlarında hayatını tehdit etmektedir.

Cep telefonu kullanımı ile ilgili yapılan araştırmalarda ilginç bulgulara da rastlanılmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalarda sürüş esnasında cep telefonu kullanımının en az alkollü araç kullanmak kadar konsantrasyonu bozduğu gözlemlenmiştir. Tabi tek fark alkollü araç kullanımının olumsuz etkisinin çok daha uzun sürdüğüdür.

Yine araştırmalarda erkeklerin araç kullanırken cep telefonu kullanımının kadınlara oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Fakat araç kullanırken cep telefonu kullanımı etkisinin kadınlarda erkeklere nazaran daha yüksek etkisi olduğu tespit edilmiştir. Yine erkeklerin kadınlara nazaran daha fazla risk alma arzusu da, hem alkollü hem de cep telefonu kullanımında kendini göstermektedir.

Tabi cep telefonu sadece otomobil ve benzeri araçlarda değil, yaygın bir şekilde yayalar ve bisiklet sürücülerinde de yaygın olarak göze çarpmaktadır. Yolda yürüyen yayalarda trafiğin içinde sayıldıkları için yayalarında en az sürücüler hatta onlardan çok daha fazla cep telefonu kullandığı düşünülürse, yayalarında bu konuda dikkatli olmaları gerektiği ortaya çıkmaktadır. Tüm bu araştırmalara rağmen yine de cep telefonu kullanımının trafik kazlarında ki etkisi, takibi çok zor olmasından dolayı tam olarak tespit edilememektedir.