Trafiği Online Akışa Bırakmak

Trafik sadece kara, hava, demir ve deniz akışından ibaret değil, artık modern çağımızda online akış trafiği de inanılmaz bir yoğunluk da ve her saniye milyonlarca veri akışı gerçekleşmekte. Bu akış içerisinden insanlar teknolojiyi kullanırken çeşitli sosyal kazalar ile karşı karşıya gelebiliyor. Bunlardan başlıcaları dolandırıcılık, kendini sosyal bir sitede rezil etme ve buna benzer sorunlar, insanların sıklıkla yüz yüze kaldığı durumlar olarak karşımıza çıkmakta. Hal böyle olunca, insanların bir de kullandıkları araçlarda kendilerini online akışa bırakmaları, çok daha hayati tehlikelere yol açabilmekte.

Sigorta şirketlerinden elde edilen veriler incelendiğinde sadece mesaj atmaya çalışmanın bile kaza riskini yüzde 25 civarında artırdığı dile getirilmektedir. Çünkü araba kullanırken telefonunuz ile çağrı, mesaj ya da benzeri şeyleri yapmaya çalıştığınız zaman bütün el, vücut ve zihin uyumunuz da sapmalar yaşanır ve buda kaza yapma ve yaptırma riskinizi artırır. Her ne kadar uygulanan trafik cezaları ile bunu azaltmaya çalışsak da yeterli sonuç alınamamaktadır. Halbuki sürücü kaynaklı hatalar bu kadar çok iken, denetimlerin artırılması ve bu konudaki cezaların caydırıcı olması çok daha fazla önem arz etmektedir.

Trafik Araştırma Müdürlüğünden alınan verilerde son yıllarda araç içinde telefon ile görüşmenin yüzde 10 civarında arttığı gözlenmekte ve trafik kazalarında meydana gelen yaralanmalara bağlı ölümler dünyada 9.sırada yer almaktadır. İstatistiklerin bu şekilde devam etmesi durumunda ise, buna bağlı yaralanmaların yaklaşık 10 yıl sonra ilk beşe girmesi beklenmektedir. Bu süre zarfında teknolojinin giderek yoğun bir şekilde kullanımı sonucu gelişen kazalarda da paralel bir artış beklenebilir.

Bir diğer önemli istatistik ise cep telefonu sahipliği; gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere nazaran 2 kat daha fazla cep telefonu sahiplenilmektedir. Tabi bu istatistiklerden çıkan sonuçları kazalar ile bağdaştırmak da bir o kadar kolay olsa gerek. İstatistikler şunu da göstermektedir ki, trafikte en riskli yaş grubu olarak tanımlanan gençlerin, sürüş esnasında çok daha fazla cep telefonu kullandığını göstermektedir. Çünkü gözlemler gençlerin orta yaş ve üstü gruba göre çok daha fazla telefona bağımlı olduğunu ve buna bağlı hastalıklarında yüksek düzeyde olduğunu saptamıştır.